Slaměné stavby a rekonstrukce | Jiří pilecký - hliněné omítky a stavby ze slámy

Rekonstrukce rodinných domů do pasivního standardu s maximálním využitím recyklovatelných materiálů např. ze zbouraných příček nebo jiných místních zdrojů.

Nejčastěji používanými materiály jsou sláma, hlína, dřevo, kámen, pálené i nepálené cihly.