Hliněné omítky | Jiří pilecký - hliněné omítky a stavby ze slámy

Hlína jako stavební materiál se v poslední době těší vzrůstající oblibě pro své nezanedbatelné výhody zdravotní, ekologické i jiné. Má však také svá specifika, na která je při práci nutno brát zřetel.

 • je jedním z nejstarších a nejrozšířenějších stavebních materiálů, je člověkem používána více než 9000 let
 • není normovaný stavební materiál, je proto nutno brát ohled na její naleziště – různé procentuální obsahy jílu, prachu, písku a štěrku
 • při vysychání zmenšuje svůj objem, smrštění lze redukovat množstvím záměsové vody, obsahu jílu, různých příměsí a zrnitosti
 • musí být chráněna před tekoucí vodou a vzlínající vlhkostí, ať už přesahem střech, nátěry, přírodními přísadami, hydroizolací, atd.
 • velmi dobře reguluje vzdušnou vlhkost, čímž udržuje zdravé mikroklima
 • akumuluje teplo
 • má minimální energetickou náročnost na úpravu a zpracování
 • je vždy a neomezeně recyklovatelná
 • konzervuje dřevo
 • váže na sebe škodlivé látky
 • odstiňuje vysokofrekvenční elektromagnetické záření
 • lze ji použít na jakoukoli - i nosnou - konstrukci v domě
 • vykazuje nízký difuzní odpor, je tedy velmi dobře prodyšná